Mikä ihmeen esineiden internet?

Muutamia vuosia sitten esineiden internetistä alettiin puhua paljon. Itse asiassa niin paljon, että sen uskottiin olevan seuraava internetin aikakauden mullistus, jota on verrattu jopa sähkön keksimiseen. Kuulostaa aika hurjalta?

Esineiden internetin taustasta

On totta, että esineiden internet (englanniksi Internet of Things eli IoT) on varsin mielenkiintoinen konsepti, joka otettiin itse asiassa käyttöön ensimmäistä kertaa jo 1990-luvulla. Esineiden internetin tarjoaman tekniikan avulla erilaisten laitteiden kytkeminen verkkoon on mahdollista. Tätä kautta laitteista voidaan sekä hakea tietoa että niitä voidaan ohjata etänä myös internetin yli. Kytkettävien laitteiden kirjo on laaja, sillä esineiden internetiin voidaan kytkeä pienempiä esineitä aina lämpömittareista ja hälyttimistä suurempiin laitteisiin, kuten kokonaisiin ajoneuvoihin tai teollisiin laitteisiin.

Esineiden internetin soveltuvuus

Yksi esineiden internetin teknologiaa mullistavista puolista on sen laaja soveltuvuus:

  • Esineiden internetin odotetaan esimerkiksi valvovan ja ohjaavan teollisuuden valmistusprosesseja. Näin työntekijöiden tarjoamat resurssit voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin niille osa-alueille, missä niistä on eniten hyötyä.
  • Terveysalalla teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa sensorilaitteiden ja älykellojen seurannassa ja ylläpidossa. Älykelloista voisi olla huomattavaa apua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksista kärsiville ihmisille, sillä esineiden internetin tarjoaman teknologian ansiosta älykelloihin asennetut sovellukset auttavat potilaita tulkitsemaan esimerkiksi sykkeen ja sydänkäyrän säännöllistä seurantaa. Tällöin sovellus varoittaa mistä tahansa anomaliasta ja näin minimoi mahdollisen sairauskohtauksen riskin, koska potilas kykenee hakeutumaan hoitoon entistä nopeammin.
  • Liikenteessä esineiden internetin tarjoamaa teknologiaa käytetään itse asiassa jo jonkin verran esimerkiksi ohjaus- ja havainnointilaitteissa, jotka auttavat valvomaan ja seuraamaan infrastruktuuria ja liikennejärjestelmiä. Teknologiaa voidaan laajentaa myös julkiseen liikenteeseen, jonka ansiosta ajoneuvojen kulkureittejä voidaan seurata entistä tehokkaammilla paikannusjärjestelmillä, jotka taas auttavat tuottamaan entistä tarkempaa tietoa kulkuneuvojen saapumis- ja lähtöajoista. Tämän lisäksi esineiden internetin odotetaan laajentuvan myös tavallisen kuluttajan käyttöön esimerkiksi mobiililaitteiden tai muiden verkkojärjestelmien kautta.
  • Esineiden internetiä voidaan samalla logiikalla hyödyntää myös trukkien, nostureiden ja muiden raskaiden ajoneuvojen huollossa ja käytössä. Tämän teknologian ansiosta raskaiden ajoneuvojen käytöstä tulee entistä turvallisempaa, taloudellisempaa ja tehokkaampaa.
  • Lisäksi kiinteistöjen energiankulutusta voidaan valvoa ja säädellä esineiden internetin tarjoamien sovellusten kautta. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on niin sanottu älyjääkaappi, jonka avulla ostaja voi tarkistaa jääkaappinsa sisällön jo kaupasta käsin.